İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, öğrenmeye ve gelişmeye istekli, verimliliği esas alan ve sistem odaklı yaklaşım sergileyen çalışanları; şirketimize kazandırmak, onların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak sağlamak.

MİSYON

Silverline’ın stratejileri ve hedefleri doğrultusunda; çalışanlarımız için çağdaş insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirip, sürekliliğini sağlamak ve gereksinimler doğrultusunda geliştirmek.

VİZYON

Silverline’ın sürekli başarısı için; kendisi ve işine değer katan, kuruma bağlılığı yüksek, çözüm odaklı insan kaynağına sahip olmak.

İnsan Kaynakları
İletişim: 444 4 758
E-Mail: contact@silverline.com