İnsan Kaynakları

DEĞERLERİMİZ

Bizler Silverline çalışanı olarak;

  • İş ilişkilerimizde Şirketimize ve arkadaşlarımıza akılcı, iyi niyetli, dürüst ve adil davranırız.
  • Şirketimizin amaç ve hedeflerini bilir, anlar ve inanırız.
  • Kişilerin kişiliklerine olan güvenle, iş becerilerine olan güven arasındaki farkı ayırt ederiz.
  • Sonuca ulaşmak için dayanışma içinde ve takım ruhuyla çalışırız. Kişisel ve kurumsal performansımızın sürekli geliştirilmesine yönelik çaba gösteririz.
  • İşimizle ilgili şirket içi iletişimi “Açıklık, Katılım, Paylaşım” ilkeleri doğrultusunda sürdürürüz.
İnsan Kaynakları
İletişim: 444 4 758
E-Mail: contact@silverline.com