İnsan Kaynakları

Staj İmkanları

Yaz staj programı:

Silverline’da üniversite ögrencilerine yönelik gerçekleştirilen Yaz Staj Programı ile üniversite-şirket işbirliği sağlanarak gerek ögrencilerin teorik bilgilerini uygulamalarına gerekse potansiyeli yüksek kişilerin belirlenip, istihdam kaynaklarının zenginleşmesi amaçlanmıştır.

Staj başvuruları Mart-Nisan aylarında kabul edilmekte olup, programa dahil olan adayların stajları Haziran - Eylül ayları arasında gerçekleşmektedir. Seçim kriterleri; öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün şirket iş süreçleri ile ilgili olması, başarı düzeyi ve ilgili bölümde stajyer kontenjanın bulunmasına bağlı olarak yapılmaktadır.

Kış staj programı:

Silverline’da meslek ve ticaret lisesi son sınıf ögrencilerine yönelik gerçekleştirilen Kış Staj Programında başvurular bizzat İnsan Kaynakları Bölümünden temin edilen staj başvuru formu ile veya okul yönetimi ile yapılan protokoller kapsamında yürütülür. Başvurular Haziran-Ağustos ayları arasında kabul edilmekte olup, staj okul dönemi olan Eylül- Haziran ayları içinde gerçekleşir. Öğrenim dönemiyle birlikte başlayan staj, haftada üç gün Silverline'da olmak koşuluyla okullar kapanıncaya kadar sürer.

Ortak Eğitim Staj Programı:

Ortak Eğitim Protokolü imzalanmış olan üniversite öğrencilerine, okulları tarafından belirlenen tarih aralığında ve protokol şartlarında staj yaptırılır. Bu kapsamdaki okul öğrencilerinin başvuru süreçlerinde üniversite tarafından farklı bir sistem uygulanmıyorsa yaz staj programında olduğu gibi uygulanır.

İnsan Kaynakları
İletişim: 444 4 758
E-Mail: contact@silverline.com