4 års garantiformulär

Som kund har du möjlighet att fylla i ett 4-årigt garantiformulär på vår hemsida.

Efter ca 1 vecka får du ett garanti-intyg med posten som du ska spara. Garantiformuläret måste fyllas i och skickas tillbaka till oss inom 3 veckor efter köpet av produkten. 4 årsgarantin kan ej ges på produkter som är 3 veckor eller äldre från inköpsdatumet.

Villkor:

4-årsgarantin gäller alla SILVERLINE-köksfläktar med undantag av utdragsmodeller och standardfläktar.

4-årsgarantin är gratis och alla har rätt till den.


Produktspecifikationer
Modell *
Serienr. *
Kundinformation
Namn *
Adress *
Postnr/Ort *
Tel/Mobilnr *
Email *
Butiksdetaljer
Butiksnamn *
Butiksadress *
Fakturanr. *
Försäljning *
Inköpsdatum * dd.mm.åååå
Besked  
  Läs regler
   

Den obligatoriska 2-års garantiperioden ingår i 4 årsgarantin. Garantin gäller endast defekter som orsakats av tillverkaren och gäller ej då kunden är ansvarig för felet eller skadan. 4-årsgarantin inkluderar gratis reservdelar och levereras direkt till kunden. Garantin täcker ej kostnaderna för att ersätta delen eller kostnaden av en servicetekniker.

Kunden ansvarar för att spara 4-års garanti-intyget samt fakturan som mottagits av inköpsstället i samband med köpet. Om ett av dessa dokument går förlorade upphör den extra garantin att gälla.

Vid felaktig information eller försök till fusk så upphör garantin att gälla.

  SWEDEN
Silverline Global
JGNORDIC SILVERLINE
E Christensens Vej 90, 7430 Ikast
Tlf Nr.: +46730310400Fax Nr.: +45 70 13 13 89
Email: info@jgnordic.com Email: info@silverline.dk