კარიერა

ადამიანების რესურსების ფასეულობები ჩვენს კომპანიას, სილვერლაინს, სჭირდება ეფექტური თანამშრომლები იმისთვის რომ ჩვენ მივაღწიოთ ჩვენს სტრატეგიულ მიზნებს და შევინარჩუნოთ ჩვენი პოზიცია მსოფლიოს მასშტაბზე. სილვარლაინის თანამშრომლები მუშაობენ შემდეგი ხუთი ფასეულობის დაცვით: ორიენტაცია მომხმარებელზე, ინტეგრაცია და ერთად მუშაობა, დაგეგმვა და ორგანიზაცია, რეალიზაციის ენერგია, საერთო ხედვა განატლება და განვითარება ჩვენ ვიცით რომ იმისთვის რომ მივაღწიოთ სილვერლაინის მიზნებს მსოფლიო ბაზარზე საჭიროა ჩვენი თანამშრომლების განვითარება და ახალი მეთოდების ძიება. ჩვენ განვიხილავთ ჩვენს თანამშრომლებს როგორც ყველაზე მთავარ რესურსს, და ჩვენ კომპანიასთან ერთად უნდა განვითარდეს ისინიც. სილვერლაინი ბევრ ყურადღებას აქცევს მენეჯერებს და მენეჯერობის კანდიდატების ტრენინგებს იმისთვის რომ ტრენინგებიც და კომპანიაც იყოს პროფესიონალური. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენ ვცდილობთ მივაღწიოთ იმას, რომ თანამშრომლები იქნებიან ეფექტური და კარგად ეცოდინებათ რომ პასუხისმგებელი არიან თავისი თავის განვითარებაზე.

სავენტილაციო

სამზარეულო

გაგრილების

სარეცხი

აქსესუარები

  საქართველო