Mål & Miljøpolitikk

MÅL & Miljøpolitik

Mål

• Maksimal kundetilfredshet.
• Utvikling av kommunikasjon med samarbeidspartnere.
• Service-og produksjonseffektivitet.
• Innovativ og miljøvennlig produksjon.
• Non-stop forskning og utvikling.

Miljøpolitikk

Det er vårt mål med miljømessig ansvarlighet, fra fremstilling av produkt til ettersalgsservice å beskytte miljøet best mulig, og med den intensjon å skape programmer og sette mål for hvordan våre handlinger løpende tilpasses de relevante regulativer og forskrifter på området, så vi belaster og forurenser naturen minst mulig.

  NORWAY
Silverline Global
JGNORDIC SILVERLINE
Andersrudveien 1, 1914 Ytre Enebakk
Tlf Nr.: +47 22 12 08 09 Fax Nr.: +45 70 13 13 89
Email: info@jgnordic.com Email: info@silverline.dk