Dataskydd

Dataskydd, grundlag

Silverlinevitvaror.se ägs och drivs av danska JG Nordic Silverline ApS (Silverline), som samlar in och behandlar en rad personliga uppgifter om dig.

Härunder följer vår persondatapolitik som beskriver varför och hur vi behandlar dina uppgifter:

Vad samlar vi in?

Privat: Namn, telefonnummer/mobilnummer, e-mail och stad

Företag: Företagsnamn, telefonnummer/mobilnummer, e-mail och stad

Varför samlar vi in persondata?

Vi samlar dessa data för att förbättra vår service, och kunna besvara ev. kontakt runt våra produkter, ordrar, tjänster och med hänsyn till garanti. 

Det primära sättet vi insamlar personupplysningar, är när du som kund besöker vår hemsida, skickar in ett service- eller garantiärende, registrerar nyhetsbrev, kundklubbar, lojalitetsprogram eller liknande.

Dessutom samlar vi in personupplysningar när du deltar i kampanjer och tävlingar.

Hur länge sparar vi persondata?

Vi sparar dessa data så länge vi har behov för att besvara och lösa förfrågningar från dig.

Vem får tillgång till den insamlade persondatan?

All data skickas in elektroniskt genom en krypterad förbindelse och direkt till vårt system. Åtkomst till systemet har enbart våra medarbetare, som är kvalificerade till att kunna besvara förfrågningar.

Om det handlar om ett Service- eller Garantiärende så skickar vi uppgifterna vidare då de är viktiga för att kunna lösa ärendet eller registrera Garantin.

Vilka rättigheter har ägaren av persondata?

Ägaren av dessa data har rätt till att ansöka om tillgång till insamlad data om sig själv, och har rätt till att kräva dessa data raderade. OBS: Radering av data i Service- och Garantiärenden kan leda till annullering av ägarens rätt till Service eller Garanti.

Insamling av persondata

Hos Silverline lagrar och behandlar vi personuppgifter om dig, för att ge dig bästa möjliga service. Det primära sättet vi insamlar personuppgifter är när du som kund besöker vår hemsida, skickar in ett service- eller garantiärende, registrerar nyhetsbrev, kundklubbar, lojalitetsprogram eller liknande.

Dessutom insamlar vi personuppgifter när du deltar i kampanjer och tävlingar.

Besök på hemsidan

När du besöker Silverlines hemsida, så insamlar vi uppgifter, som sänds från din enhet. Det kan vara uppgifter om din enhets ID, IP-adress, enhetstyp, browsertyp, längd av besök, geografisk placering, preferenser och uppgifter kring din användning av Silverlines hemsida. Dessa personuppgifterr insamlas också via cookies, tracking URL’s och beacons. Det kan du läsa mer om här.

Allt detta gör vi för att kunna ge dig en bra upplevelse, varje gång du handlar hos Silverline.

Service, garanti, nyhetsbrev, tävlingar

Om du skickar in ett Service- eller Garantiformulär, har medverkat i en tävling, anmält dig till vårt nyhetsbrev eller på annat sätt deltagit i ett arrangemang genom silverlinevitvaror.se, har vi registrerat data om dig i förbindelse med anmälan. Dessa kan variera beroende av vilket event du har deltagit i. Vi samlar dock aldrig in fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att administrera eventen eller leverera servicetjänster och du kan alltid få insikt i de data vi har registrerat om dig.

Var uppmärksam på att vissa tävlingar sker genom en tredjepart som till exempel Facebook och Instagram, varpå dessa aktörer blir data-ansvariga för eventuella uppgifter som du angivit i förbindelse med tävlingen.

Överföring av persondata till tredjepart

Silverline kommer aldrig sälja eller offentliggöra dina personupplysningar till en tredjepart utan ditt samtycke, eller om det inte är nödvändigt för att fullgöra en transaktion, t ex leverans av en vara eller utskick av nyhetsbrev, eller för att säkerställa överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Silverline ger vidare information till partners som är berättigade att använda dina uppgifter i förbindelse med leverering av varor och för att kunna hålla dig uppdaterad om status på en order. Dessutom vidaresänder vi dina uppgifter till våra utvalda och betrodda partners, som rör marknadsföring, ekonomi och betalning.

Efter ett köp hos oss kommer du bli kontaktad av en av våra partners med avseende att ge ditt omdöme av den produkt du har köpt eller din generella kundupplevelse hos oss. De uppgifter du gav till våra partners är våra partners ansvariga för. Vi har ingått databehandlings-avtal med alla våra partners, så du kan vara säker på att de inte använder dina uppgifter till annat ändamål än att uppfylla avtalet med oss.

Det är Silverlines ansvar att säkra att dina uppgifter inte blir missbrukade. Därför ställer vi höga krav på våra partners när dina uppgifter blir använda utanför Silverline. Vi säkerställer därför alltid att våra partners garanterar att dina personuppgifter är skyddade.

Silverline samarbetar med två externa databehandlare utanför EU. Det rör sig om Google Analytics v/Google LLC och Facebook Inc som båda är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter till USA är säkrade genom databehandlarens certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondata-förordningen art. 45.

Lagring av persondata

Silverline lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt och tillåtet enligt gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter. Vi lagrar och använder dessutom dina uppgifter när det är nödvändigt för att följa juridiska förpliktelser och verkställa våra avtal.

Silverline är förpliktigat att skydda dina personuppgifter. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkra dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, destruktion och mot offentliggörande av dina personuppgifter från varje enkelperson eller organisation eller att de i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

För att säkra trygghet och skydd för dig, är det enbart ett begränsat antal personer med sakligt behov, som har åtkomst till dina personupgifter. Våra säkerhetsprocedurer blir löpande reviderade i takt med den senaste teknologiska utvecklingen och hotbilden. Våra medarbetare skal följa interna procedurer runt hantering av persondata som innehåller instruktioner och åtgärder med syfte att att beskydda dina personuppgifter effektivt.

Silverline vidtar försiktighetsåtgärder för att säkra att vår hemsida inte innehåller virus eller annat som relaterar därtill. Dock kan vi aldrig garantera en fullkomlig säkerhet vid dataöverföringar. Det betyder att det kan vara risk för att andra obehöriga tilltvingar sig åtkomst till våra uppgifter.

Silverline kan inte ställas ansvariga för förlust av någon art som kan uppstå vid användning av vår hemsida till följd av inbrott i Silverlines system eller andra driftsstörningar som Silverline inte är ansvariga för.

Du avger därför dina uppgifter på eget ansvar.

Vi rekommenderar dig att du skyddar dig själv och dina uppgifter genom att stänga din browser efter användning, installerar antivirus software och löpande uppdaterar din software.

Om obehöriga skulle skaffa sig åtkomst till dina uppgifter kommer vi ge dig besked och omedelbart börja avhjälpa situationen med hjälp av nödvändiga verktyg.

Dina rättigheter

I anslutning till köp sparas identitets- och transaktionsuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Som kund hos Silverline kan du få insikt i vilka uppgifter vi har behandlat runt dig, var de härstammar från, och vad vi använder dem till. Du kan dessutom få veta hur länge vi sparar dina persondata och vem som mottar data om dig i de fall då vi vidaresänder data till våra partners.

Åtkomsten kan dock vara begränsad med hänsyn till andra personers integritetsskydd, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Om dina uppgifter är fel, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få dem korrigerade eller raderade.

Ditt samtycke är frivilligt. Ångrar du dig så har du möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke.

Om du önskar att vi ska korrigera eller radera de personuppgifter vi har registrerat runt dig, om du inte önskar att motta ytterligare förfrågningar från oss, eller om du har frågor om ovanstående villkor, vänligen kontakta oss på: info@silverlinevitvaror.se

Överklagan

Du har möjlighet att överklaga Silverlines behandling av dina personuppgifter. Klagomålet ska administreras till:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

Tel.: + 46 08-657 61 00

E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

Hemsida: https://www.datainspektionen.se

  SWEDEN
Silverline Global
JGNORDIC SILVERLINE
E Christensens Vej 90, 7430 Ikast
Tlf Nr.: +46730310400Fax Nr.: +45 70 13 13 89
Email: info@jgnordic.com Email: info@silverline.dk