Mål och miljöpolicy

MÅL & MILJÖPOLITIK

Mål
• Maximal kundnöjdhet
• Utveckling av kommunikation med partners
• Service- och produktionseffektivitet
• Innovativ och miljövänlig produktion
• Non-stop forskning och utveckling

Miljöpolitik
Vi eftersträvar att ta miljöansvar och värna om miljön på bästa möjliga sätt. Vår verksamhet anpassas kontinuerligt till gällande lagar och föreskrifter på detta område för att minimera påverkan och förorening av naturen.

  SWEDEN
Silverline Global
JGNORDIC SILVERLINE
E Christensens Vej 90, 7430 Ikast
Tlf Nr.: +46730310400Fax Nr.: +45 70 13 13 89
Email: info@jgnordic.com Email: info@silverline.dk