Cookies

Introduktion

När du besöker vår hemsida insamlas uppgifter om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte önskar att det insamlas uppgifter bör du radera dina cookies (se vägledning nedan) och undvika vidare användning av hemsidan. Nedan har vi fördjupat vilken information som insamlas, dess ändamål och vilka trejdeparter som har åtkomst till dem.

Cookies

Hemsidan använder ”cookies”, som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande, med syfte att komma i håg den och inställningarna, utföra statistik och målrikta annonser. Cookies kan inte innehålla någon skadlig kod som t ex virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se vägledning nedan.

Om du raderar eller blockerar för cookies kommer annonser bli mindre relevanta för dig och förekomma oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt att det är innehåll som du inte får åtkomst till.

Hemsidan innehåller cookies från tredjeparter som i varierande utsträckning kan omfatta:

www.silverline.com

www.google.com

www.youtube.com

www.instagram.com

Personuppgifter

Generellt

Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt rör dig. När du använder vår hemsida, insamlar och behandlar vi denna typ av information. Det sker t ex vid vanlig tillgång till innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig genom Serviceformulär eller Garantiformulär eller övrig användning av tjänster via hemsidan.

Vi insamlar och behandlar följande typer av uppgifter: ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, tablet eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du själv ger ditt samtycke härtill, och själv skriver in information, exempelvis vid garantiärenden eller om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, så behandlas dessutom: namn, firmanamn, telefonnummer, e-mail, och stad.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt blir raderade, offentliggjorda, förlorade eller försämrade, eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

Ändamål

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare, och visa dig de annonser som med störst sannolikhet är relevanta för dig, att registrera dina tjänster och garanti, samt att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat som t ex att skicka ett nyhetsbrev. Här utöver använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och innehåll.

Period för lagring

Uppgifterna lagras så länge som är tillåtet med hänsyn till rådande lagstiftning. Vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på uppgifternas karaktär och bakgrunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Utlämnande av upplysningar

Data om din användning av hemsidan, vilka annonser du mottar och ev klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment m m kan utlämnas till tredjepart i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredjeparter det handlar om i avsnittet ”Cookies” ovan. Uppgifterna används till riktad annonsering.

Vi använder dessutom en rad tredjeparter till lagring och behandling av data. Dessa behandlar  uteslutande uppgifter på våra vägnar och får inte användas för egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-mail m m kommer enbart ske om du gett ditt samtycke. Vi använder enbart databehandlare i EU eller i länder som kan ge dina uppgifter tillräckligt skydd.

Insikt och klagomål

Du har rätt till att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan dessutom när som helst motsätta dig mot att dina uppgifter används och ta tillbaka ditt samtycke. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt till att de blir rättade eller raderade. Frågor kring detta kan sändas till info@silverline.se. Om du vill överklaga vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att ta kontakt med Dataskyddsmyndigheten.

Utgivare

Hemsidan ägs och publiceras av:

JG Nordic Silverline ApS

Eli Christensens Vej 90

7430 Ikast

Telefon: 730 310 400

E-mail:  info@silverline.se

 

Så raderar eller blockerar du cookies

Men vänta - kanske bör du inte radera dina cookies?

När du raderar dina cookies förlorar du värdefull information och gör ditt surfande på internet onödigt besvärligt. Många raderar cookies för att rensa sin sökhistorik eller dölja vilka sidor de har besökt men då är det faktiskt lättare att endast ändra till Private Browsing och därmed behålla fördelarna med cookies som då garanterar att dina preferenser sparas.

  SWEDEN
Silverline Global
JGNORDIC SILVERLINE
E Christensens Vej 90, 7430 Ikast
Tlf Nr.: +46730310400Fax Nr.: +45 70 13 13 89
Email: info@jgnordic.com Email: info@silverline.dk